Ello

LA CENTRAL SOLAR DE LLO

A Cerdanya, el formidable potencial de la tecnologia
solar de concentració en resposta a les necessitats energètiques

TECNOLOGIA

La central de Llo
utilitza la tecnologia
dels miralls de Fresnel
environnement

MEDI EMBIENT

L'elecció d'una tecnologia ecològica
soleil

CERDANYA

La Cerdanya,
terra de sol